Encyclopedia of Syriac chants

Complete List


We hu nehade

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number (101-0100)
EC-0100
Title We hu nehade
Category  
Sub Category
Liturgical Context  

Introduction

The public veneration of the cross is part of the introductory ceremonies of rāza. The celebrant offers the cross to the people who show their respect by kissing it. At this time, the choir sings this ‘Anthem of the Sanctuary’ (d’qanke). The chant extols the glory of the cross. The text is an example of penta-syllabic meter in Syriac poetry: slī-wā-dah-wā- lan/e-laţ-tā-wā-ţā.

Text in East Syriac
Translation (Malayalam )

ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܕܲܗܘܵܐ ܠܲܢ ܥܸܠܲܬ݂ ܛܵܒ݂ܵܬܵܐ
ܘܒ݂ܹܗ ܗܘܼ ܐܸܬܝܲܪܲܪ ܓܸܢܣܲܢ ܡܵܝܘܿܬܵܐ
ܗܘܼ ܡܵܪܝ ܢܸܗܘܹܐ ܠܲܢ ܫܘܼܪܵܐ ܚܲܣܝܼܢܵܐ
ܘܒ݂ܸܗ ܢܸܙܟܝܼܐܘܿܗܝ ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ ܐܘܿܟܠܗܹܝܢ ܨܐܸܝܢܵܬܹܗ

Source :East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

സ്ലീവാ നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവിടമാകുന്നു
അതുവഴി മർത്യഗണം രക്ഷിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.
കർത്താവേ ഈ സ്ലീവാ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള കോട്ടയായിരിയ്ക്കട്ടെ.
അതുവഴി ഞങ്ങൾ പിശാചിനേയും അവന്റെ കെണികളേയും പരാജയപ്പെടുത്തട്ടെ.

Source :East Syriac Liturgy
Thanks to
\ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Transliteration (Malayalam)

Source: Dewaalayageethangal, pp 38. Typset: Rosy Kurian & Sherin Joby

സ് ലീവാ ദഹവാ ലൻ എല്ലസ്സ് താവാസ്സാ ഉവേഹു എസ്സ് ഹറർ ഗെൻസൻ മായോസ്സാ. ഹൂ മാർ നെഹവേ ലൻ ശൂറാ ഹസ്സീനാ ഉവേ നെസ്ക്കേയു ല്‌വീശാ ഉകൊലഹേൻ സെന ആസ്സേ.

 

Text in Syriac Transliteration in Malayalam
Text Courtesy - Joseph Thekkedath Puthenkudy

Transliteration & Translation (English)
Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I.

Transliteration Translation
W’wē u nehde lemban.

Slīwā dahwā lan ellaţ thāwāţā
W’wē u eţharar gensan māyōţā
Hu mār nehwe lan śūrā hassinā
W'wē nezkēy 1'wiśā w'kolhēn sen’āţē.

D'waśmē qandiśā sambaran.

Slīwā dahwā lan ….
Let our hearts rejoice only in him.

The Cross which has become the cause of good things,
And by which our mortal race was freed,
Let it be for us a strong fortress by which
We will conquer the devil and all his devices.

Because we have put our hope in his holy name.

The Cross which …..

Available recordings

Qambel Māran | Syriac Chants from South India

Available resources

Aramaic Project Recordings

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1   Josetta Jarly and Shalini Kurian Video 42  
2     Video 51L  
3 3 Fr. Mathew Mattam Video 62K  
4 Sung when the festival procession reaches the Open air Cross Lonappan Arackal & team Video 51l Author: St. Ephrem the Syrian. The text and melody are used for the veneration of the Cross in two very different contexts. During Raza, the most solemn form of Qurbana, the chant is sung while the celebrants and the congregation kiss the Cross. During festival processions the chant used to be sung at the foot of the open-air Cross when the celebrant and singers halted to venerate the Cross. On this occasion, it was sung with the accompaniment of violin and triangle.
5 sung during the kissing of the cross in Raaza Josetta Jarly Thalikasthanam & Shalini Kurian Video 42 Instruction
6 Sung during Raaza Rev. Dr. Jacob Vellian and team Video 6c
7   Fr. Jose P. Kottaram Video 54b
8   Fr. Jose P. Kottaram Video 54c
9   Fr.John Kachiramattom CMI & The Syriac Choir of St. John's Church,Konthuruthy, Ernakulam Video 4i
10.   Benady Anikkad and Papooty Master (on Violin) Video 128

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

erectile dysfunction http://healthsavy.com https://viagragener.com