Resources for Researchers

Page No. 6

No. 300 to 251

<< Previous Page      300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 251     Next Page >>

Call Number Resource description

RR-300

008-300

Paurasthya Sabhayude Mammodisa Kramam Puthiya Suriyaniyil
പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ മാമ്മോദീസ ക്രമം പുതിയ സുറിയാനിയിൽ


(Holy Communion Rites in Syriac[New])

 

Courtesy - Wilson Muriyadan, Thrissur

RR-299

008-299

VAIDEEKA PARISHEELANAM CHILA AANUKAALIKA PRASHNANGAL
വൈദീകപരിശീലനം ചില ആനുകാലിക പ്രശ്നങ്ങൾ

( Prevailing Issues in Priesthood Training)

By

Shaji George Elanjimattam

(Marthomayogam Publication No. 3)

 

Courtesy - Wilson Muriyadan, Trissur

RR-298

008-298

THIRUKARMA GEETHANGAL
തിരുകർമ്മ ഗീതങ്ങൾ

(Holy Rites : Hymns and Songs)

RR-297

008-297

SYRO MALABAR SABHAYUDE AARADHANA KRAMAM - IInd Book
സീറോമലബാർ സഭയുടെ ആരാധന ക്രമം - രണ്ടാം പുസ്തകം

(Liturgy of Syro Malabar Church - IInd Book)

  • Pages : 399
  • Language : Malayalam

 

Courtesy- Joseph Thekkedath Puthenkudy

RR-296

008-296

A Brief Outline of Syriac Literature

MOREN ETHO - 9

S. BROCK

Language : English

Courtesy- Joseph Thekkedath Puthenkudy

RR-295

008-295

NALAGAMANGAL

(Chronicles of St. Chavara - Volume I )

നാളാഗമങ്ങൾ

( ചാവറയച്ചന്റെ സമ്പൂർണ കൃതികൾ - I)

Published by :

C.M.I. Publishing Committee, Mannanam

RR-294

008-294

Old Christian Malayalam Songs
പുരാതന ക്രിസ്‌തീയ മലയാള പാട്ടുകൾ

Published In : 1937

Courtesy- Joseph Thekkedath Puthenkudy

RR-293

008-293

Suvisheshaadisthanathil Indian AaraadhanaKramam
(സുവിശേഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻഡ്യൻ ആരാധനാക്രമം)

By

Fr. Joseph Virgil C.M.I.

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-292

008-292

History Of Alangad Church
ആലങ്ങാട് പുരാതന സെന്റ് മേരീസ് നസ്രാണിപള്ളിയുടെ ചരിത്രം

By

Fr. Paul Chully
(Church Vicar)

Courtesy - Jose George, 30 Nov 2020

RR-291

008-291

Pre-Wedding Eve Prayer
വിവാഹത്തലേന്ന്‌ ഉള്ള പ്രാർത്ഥന

By

Fr. Don Bosco of Pala Diocese

Fr. Don Bosco compiled the hymns from different sources.

(For private circulation in homes)

Courtesy - Jose George, 25 Nov 2020

RR-290

008-290

The Liturgy St. Thomas Introduced in India and its Development
മാർ തോമ്മാശ്ലീഹാ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയ ആരാധനാക്രമവും അതിന്റെ വളർച്ചയും

Author

Bishop Mar A. D. Mattam

Courtesy - AMAL JOSEPH

RR-289

008-289

Order of Solemn High Mass in New Syriac
പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ കുർബ്ബാന ക്രമം പുതിയ സുറിയാനിയിൽ

 

Courtesy - Wilson Muriyadan, Thrissur

RR-288

008-288

SYRO MALABAR SABHAYUDE QURBANA KRAMAM-1986
സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കുർബ്ബാന ക്രമം -1986

Courtesy : Wilson Muriyadan, Trissur

RR-287

008-287

House Blessing Ceremony in Chaldean Syrian Church tradition

House Warming Ceremony (Burakh Bathe) in Chaldean Syrian Church tradition written by Mar Abimalek Timotheus (Metropolitan of Malabar and All India)

വി .മാർ അബിമലേക്ക് തിമാഥെയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായാൽ വിരചിതമായ പൗരസ്ത്യ കൽദായ സുറിയാനി സഭയുടെ ഭവന വെഞ്ചിരിപ്പ് (Burakh Bathe) ശുശ്രൂഷ ക്രമം (1937)

 

Courtesy : Wilson Muriyadan, Trissur

RR-286

008-286

VARAVUKALUDE NIYAMA SAMGRAHAM
വരവുകളുടെ നിയമ സംഗ്രഹം

 

Courtesy - Wilson Muriyadan, Trissur

RR-285

008-285

Thaksa of Orthodox Church
ഓർത്തോഡോക്സ് സഭയുടെ ആണ്ടു തക്സ

 

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-284

008-284

Question Paper 1995 of Syriac Language Examination

Courtesy - Wilson Muriyadan

RR-283

008-283

VAIDEEKA NETHRITHWAM EVIDE
വൈദീക നേതൃത്വം എവിടെ

(Where is the Priestly Leadership?)

By

Mathew M.V. Mappumcheril

(Marthomayogam Publication No. 5)

Courtesy - Wilson Muriyadan, Trissur

RR-282

008-282

Devalaya Prarthanakal (Church Prayers)
ദേവാലയ പ്രാർത്ഥനകൾ

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-281

008-281

Mar Nesthorius-Propria
മാർ നെസ്തോരിയസിന്റെ കൂദാശക്രമം

 

Keywords: Nestorius, Anaphora of Mar Nestorius, Eastern liturgy

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-280

008-280

Raza-Malayalam
റാസ

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-279

008-279

The Sacrament of Holy Matrimony-Bilingual

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-278

008-278

Holy Matrimony with Holy Mass

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-277

008-277

The Sacrament of Holy Matrimony

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-276

008-276

East Syriac Manuscripts

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-275

008-275

CHRIMSATION AND FIRST (SOLEMN RECEPTION OF) COMMUNION

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-274

008-274

Mar Theadore Propria

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-273

008-273

Church Consecration Rites
ദേവാലയ കൂദാശക്രമം

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-272

008-272

Funeral Rites
മൃതസംസ്കാരം

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-271

008-271

Devamathru Charitham Parvam
ദേവമാതൃ ചരിതം പർവ്വം (കിളിപ്പാട്ട്‌)

Written By

(Kavi Kula Tilakan) Kottarathil Sankunni

Based on

The Mathru Charitam Parvam by Johann Ernst Hanxleden (Arnos Pathiri)

Prompted by

Maliyammavu Lona Kunju Vareeth

 

Manuscript Courtesy - Wilson Muriyandan, Trissur

RR-270

008-270

Propria 3 Mar Nesthorius-priest

 

RR-269

008-269

Wedding - Malayalam
വിവാഹം

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-268

008-268

Syriac Manuscripts in India

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-267

008-267

Propria 2
മാർ തെയദോറിന്റെ കൂദാശക്രമം

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-266

008-266

Chaldean Marriage Thaksa - 1907
കൽദായ കത്തോലിക്കരുടെ 1907 ൽ പ്രിൻറ് ചെയ്ത വിവാഹ തക് സ

Retyped in 2010 By - Wilson Muriyadan

RR-265

008-265

Ladinge
ലദീഞ്ഞ്

 

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-264

008-264

Dekrath Pusthakam 1904
1904 ലെ ദെക്രെത്ത് പുസ്തകം

Bylaw and Decree Book of Conduct for the Church Administration, Priests,Celebration and Services, Committee Members, Laiety and Clergy

Printed at - Mar Ouseph Printers, Mannanam, Kottayam

ചങ്ങനാശ്ശേരി ശ്ളീഹായ്ക്കടുത്ത വികാരിയാത്തിലെ പള്ളിഭരണത്തിനായി വിശ്വാസം, വൈദീകർ, വിശ്വാസികൾ, കൂദാശകൾ, ദേവാലയങ്ങൾ, പെരുനാൾ, പള്ളിക്കും, പട്ടക്കാർക്കുമുള്ള വരുമാനങ്ങൾ, മുതലായി മറ്റും പല സംഗതികൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളും കല്പനകളും അടക്കികൊള്ളുന്ന ദെക്രെത്തു പുസ്തകം
മാന്നാനത്തു വിശുദ്ധ യൗസേപ്പു പിതാവിന്റെ ആ. അച്ചുക്കൂട്ടത്തിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ടു.

പണ്ട് ഈ പുസ്തകം 'പടി സാധനം' എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.

Book Courtesy : Wilson Muriyadan

RR-263

008-263

Baptism-English

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-262

008-262

Baptism-Malayalam
മാമ്മോദിസാ - പ്രവേശക കൂദാശകൾ

 

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-261

008-261

Catholic Reunion

 

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-260

008-260

HOLY MATRIMONY WITH HOLY MASS KNANAYA CATHOLIC MISSION, CHICAGO

 

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

Keywords - Nuptial mass booklet, Knanaya catholic mission Chicago, Marriage ceremony, Knanaya Chicago

RR-259

008-259

Betrothal (in English)

 

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

Keywords - Betrothal ceremony booklet, Knanaya betrothal ceremony

RR-258

008-258

Adimavaykal
അടിമവയ്ക്കൽ

Courtesy - St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

RR-257

008-257

Wedding invitation in 1927
(1927 ലെ ഒരു കല്ല്യാണ കുറി)

RR-256

008-256

Hudra (in Arabic)
ഹുദ്ര (അറബിക്)

 

 

Courtesy - Br. Joseph Thekkedath Puthenkudy

RR-255

008-255

Baptism (Text in Syriac)
മാമ്മോദീസ (സുറിയാനിയിൽ)

 

Courtesy - Amal Joseph & Jose George

RR-254

008-254

RAMBAN BIBLE MALAYALAM

 

Courtesy : Br. Joseph Thekkedath Puthenkudy

New Testament in Malayalam. Part I: The four Gospels. Printed at Courier Press, Bombay (Mumbai) 1811. The first Malayalam Translation of the New Testament in Malayalam by Kayamkulam Philopose Ramban. This is the first book printed in Malayalam. The book is popularly known as Ramban bible.

Keywords - Ramban Bible 1811, The first book printed in Malayalam 1811, New Testament in Malayalam, Gospels in Malayalam, Kayamkulam Philipose Ramban, Early Malayalam font

RR-253

008-253

Beth Aprem Nazrani Dayra-The Harp

By

Thoma Koonammakkal

Courtesy : Jose George

Beth Aprem: Nazrani Dayra. Koonammakkal Thoma Kathanar. Harp vol. XXII 2007.Pages 331-346

Keywords - Beth Aprem, Nazrani dayra, Koonammakal Thoma Kathanar, Harp

RR-252

008-252

SACRED HYMNS (Malayalam)
വിശുദ്ധ ഗീതങ്ങൾ

Hymnal of the Mar Thoma Syrian Church

Compiled By

T.P. Varghese

  • Compiled By - T. P. VARGHESE , M.A.B. PAED (TORONTO) LT
  • Printed at - A. R. P. Press, Kunnamkulam
  • Revised Edition - 1938
  • Pages - 313
  • Songs- 503
Keywords : Mar Thoma Syrian Church Hymnal in Malayalam, Sacred Hymns

Courtesy : Br. Joseph Thekkedath Puthenkudy

RR-251

008-251

Holy Mass Assyrian Raza Qadisha

 

 

 

Courtesy : Br. Joseph Thekkedath Puthenkudy

Got to Item -> 290 | 280 | 270 | 260 | 251     Next Page >>

erectile dysfunction http://healthsavy.com https://viagragener.com